Poslání sdružení

Občanské sdružení FORUM MORAVIUM má prostou filozofii, ovlivněnou kulturním nápojem - vínem. Chce na něj upozornit v mnoha podobách, jedním z cílů je pořádání soutěžních přehlídek vín a podpora jak vinohradnictví , tak vinařství. Dále je to shromažďování a rozšiřování odborných poznatků o Velkopavlovické vinařské podoblasti.

„Velkopavlovicko a Hustopečsko jsou význačnou součástí ekologického bioregionu, ve kterém se na těžkých půdách s vysokým obsahem hořčíku rodí prvotřídní moravská červená vína. Červená vína z této podoblasti se vyznačují zvláštním charakterem, který je typický pro středoevropské vinařství a je přitažlivý pro pití jako doprovod k pokrmům tohoto regionu,“ říká prof. Vilém Kraus.